Logo
Ngôn ngữ

Chào mừng Quý Thầy Cô đến với cuộc thi Winnovators 2023-2024

Giới thiệu

Tại Wellspring, mỗi WISer đều là một Người Đột Phá

Với chủ đề năm học Sáng tạo để đột phá, Winnovators 2023-2034 là nơi tôn vinh các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo và ứng dụng công nghệ lấy người học và việc học tập là trung tâm. Các sản phẩm sáng tạo thuộc lĩnh vực giảng dạy và học tập, các lĩnh vực chuyên môn như công tác chủ nhiệm, công tác tư vấn hỗ trợ học sinh, công tác bán trú, công tác vận hành dịch vụ v.v. nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một Trường Học Hạnh Phúc theo tiêu chuẩn của tổ chức UNESCO cho toàn thể Học sinh, Phụ huynh Học sinh, Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên Nhà trường mà trường Wellspring hướng tới.

Đối tượng tham gia

App Image

Thành viên thuộc Khối Học Thuật của Trường Tiểu học và Trường Trung học (gồm Chương trình Việt Nam, Chương trình Quốc Tế và Chương trình Phát triển Học sinh)

App Image

Thành viên thuộc Khối Vận Hành (gồm bộ phận Hành chính Tổng Hợp và Dịch vụ Học sinh, Tuyển Sinh, Tài Chính Kế Toán, Marketing và Truyền thông, IT, Nhân Sự - Đào Tạo, Hành chính Sự nghiệp)

Hạng mục

Hạng mục Dự thi

 1. 1a

  Giờ dạy Sáng tạo

 2. 1b

  Dự án Sáng tạo

 3. 2

  Sáng tạo vì Trường học Hạnh phúc

 4. 3

  Đổi mới Công nghệ vì Chất lượng

Thời gian

1 - Dạy và Học Sáng tạo

1a - Giờ dạy Sáng tạo

 1. Vòng 1

  BGH chọn ra 10-15% giờ học sáng tạo nhất vào vòng 2

 2. Vòng 2

  Thành lập nhóm giáo viên chuẩn bị bài trình bày về các phương pháp dạy và học sáng tạo

 3. Gala và Trao giải

  Dự án được chọn vào chung kết sẽ tham gia Sự kiện Gala và Trao giải

1b - Dự án Sáng tạo

 1. Vòng 1

  BGH chấm điểm và chọn ra những dự án sáng tạo nhất vào vòng 2

 2. Vòng 2

  Các nhóm trình bày dự án và nhận bình chọn từ BGK

 3. Gala và Trao giải

  Dự án được chọn vào chung kết sẽ tham gia Sự kiện Gala và Trao giải

App Image

2 - Sáng tạo vì Trường học Hạnh phúc

App Image
 1. Vòng 1 - Đóng góp ý tưởng

  Mỗi GV/NV đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các lĩnh vực của trường học hạnh phúc

 2. Vòng 2 - Thực hiện đề án

  Phòng ban nhận ý tưởng được chọn để phát triển thành đề án hoặc triển khai, sau đó trình bày cho BGK

 3. Gala và Trao giải

  Dự án được chọn vào chung kết sẽ tham gia Sự kiện Gala và Trao giải

3 - Đổi mới Công nghệ vì Chất lượng

 1. Vòng 1 - Thành lập team dự án

  Team Tech họp với từng phòng ban về nhu cầu chuyển đổi số và thành lập team dự án

 2. Vòng 2 - Thực hiện đề án

  Các team triển khai dự án, sau đó trình bày cho BGK

 3. Gala và Trao giải

  Dự án được chọn vào chung kết sẽ tham gia Sự kiện Gala và Trao giải

App Image

Sự kiện GALA và Trao giải

App Image

Sự kiện GALA tháng 5 2024

Đại diện những nhóm tốt nhất trình bày và nhận bình chọn từ BGK và khán giả. Bao gồm 4 hạng mục:

 1. Giờ dạy Sáng tạo

 2. Dự án Sáng tạo

 3. Sáng tạo vì Trường học Hạnh phúc

 4. Đổi mới Công nghệ vì Chất lượng

Giải thưởng

Chinh phục những Giải thưởng giá trị

App Image
 1. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 TỶ ĐỒNG

  (cho cả hai trường Wellsping Hanoi và Wellspring Saigon)

 2. Cơ hội tham quan, giao lưu học hỏi tại hai cơ sở thuộc Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring tại Ngày hội Sáng tạo

 3. Sản phẩm tiêu biểu được đăng tải trên Website Winnovators và vinh dự trở thành tài liệu đào tạo nội bộ Wellspring

Đăng ký

Link đăng ký dự thi

Wellspring Hanoi

 1. Đăng ký cho Giờ dạy Sáng tạo

  Link sẽ mở cho vòng 2

 2. Đăng ký cho Dự án Sáng tạo

  Link sẽ mở cho vòng 2

 3. Đăng ký cho Sáng tạo vì Trường học Hạnh phúc

Wellspring Saigon

 1. Đăng ký cho Giờ dạy Sáng tạo

  Link sẽ mở cho vòng 2

 2. Đăng ký cho Dự án Sáng tạo

  Link sẽ mở cho vòng 2

 3. Đăng ký cho Sáng tạo vì Trường học Hạnh phúc